PROTEESIT

Yläraajaproteesit 

Yläraajaproteesit

Kosmeettiset yläraajaproteesit

Camp Clinicin tuotevalikoimasta löytyy ratkaisut kaikkiin yläraajan amputaatiotasoihin. Valmistamme silicon-rakenteisesta sormenpääproteesista kosmeettiseen olkanivelen eksartikulaatio proteesiin. 

Mekaaniset yläraajaproteesit

Mekaanisella kyynärvarsi- tai olkavarsiproteesilla tarkoitetaan apuvälinettä, jonka toiminnallinen järjestelmä toteutetaan mekaanisella laitteella esim. koukulla tai muulla tarttumavälineellä. Mekaanisen toiminnan aikaansaaminen toteutetaan käyttäjän ylävartalosta välittyvällä liikkeellä, erilaisten valjaiden ja vaijereiden välityksellä. 

MYO-elektroniset yläraajaproteesit

MYO-elektronisen proteesin toiminta perustuu sähköisiin moottoreihin, joita ohjataan lihaksesta välittyvän sähköimpulssin avulla. Pääasiallisesti MYO-elektronisessa proteesissa käytetään sähköistä nyrkkiä, johon voidaan liittää rotaatioliikkeen tekevä rannemoottori. Olkaproteesiin voidaan myös liittää sähköisesti lukittuva kyynärnivel.

Alaraajaproteesit

Jalkatera

Osa-jalkateräproteesit

Osajalkateräproteeseja käytetään jalkaterän eri amputaatiotasojen proteeseina. Ne voidaan valmistaa siliconista, jolloin se mahdollistaa normaalin jalkineen käytön ja on käyttöominaisuuksiltaan miellyttävä. Siliconista valmistettu osajalkaterä kiinnittyy raajaan tyhjiömekanismin avulla. Tällainen ratkaisu parantaa käyttäjän asentotuntoa ja on kosmeettisesti luonnollisen näköinen. Osajalkateräproteeseissa voidaan käyttää myös dynaamista rakennetta, jossa esimerkiksi hiilikuituisella jousimekanismilla hyödynnetään käyttäjän eri kävelynvaiheiden aikaista energiaa. Näin varastoitunut energia hyödynnetään varvastyöntövaiheessa eteenpäin suuntautuvaksi voimaksi. 

Porrasaskellus

Sääriproteesit

Protetiikkatuotteet ovat yksilöllisesti valmistettuja ja ratkaisut suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja häntä hoitavan terveydenhuoltohenkilöstöstä koostuvan kuntoutustyöryhmän kanssa. Protetisointi sisältää mitanoton, modifioinnin, valmistuksen ja yksilöllisen sovituksen käyttäjälle.

Kosmeettinen

Proteesi on rakenteeltaan kevyt ja helppo pukea. Proteesi valmistetaan mahdollisimman identtiseksi jäljellä olevan alaraajan kanssa. Kosmeettista sääriproteesia ei voi käyttää liikkumiseen.

Kylpyproteesi

Kylpyproteesi takaa turvallisen liikkumisen ja siihen voidaan varata täydellä painolla. Kylpyproteesi voidaan valmistaa erilaisilla tuppi tai liner vaihtoehdoilla ja proteesin holkkiosa voidaan valmistaa aivan kuin asiakkaan käyttöproteesin yläosakin. Perinteisessä kylpyproteesissa käytetään stabiilia jalkateräkomponenttia, mutta uudenaikaisilla menetelmillä voimme valmistaa myös dynaamisia kylpyproteeseja. Nämä ratkaisut mahdollistavat asiakkaalle luonnollisemman ja käyttötarkoitukseen sopivimman ratkaisun. Mallistossamme on myös kylpysuojia, joita käytetään yhdessä käyttöproteesin kanssa. Kylpysuoja liukumattomalla jalkateräosalla on edullinen ratkaisu kylpyproteesin rinnalle ja on erinomainen ratkaisu esim. paljon matkustavalle.

TT-1

Liikkumiseen ja siirtymiseen soveltuva proteesi, silloin kun asiakkaan liikkuminen on vähäistä ja pääasiassa sisällä apuvälineen avulla tapahtuvaa. Proteesin holkki, tuppi ja kiinnitysvaihtoehdot sekä nilkan ja jalkaterän komponentit valitaan asiakkaan tarpeiden, aktiivisuuden ja painon mukaan.

TT-2

Normaali käyttöproteesi asiakkaalle, joka liikkuu päivittäin myös ulkona ja tukeutuu tarvittaessa apuvälineeseen. Proteesin holkki, tuppi ja kiinnitysvaihtoehdot sekä nilkan ja jalkaterän komponentit valitaan asiakkaan tarpeiden, aktiivisuuden ja painon mukaan.

TT-3

Proteesiratkaisu asiakkaalle, jolla hyvä liikuntakyky ilman muita apuvälineitä ja myös liikunnallista aktiviteettiä. Soveltuu työhön sekä liikkumiseen epätasaisissa ja moninaisissa maastoissa. Proteesin holkki, tuppi ja kiinnitysvaihtoehdot sekä nilkan ja jalkaterän komponentit valitaan asiakkaan tarpeiden, aktiivisuuden ja painon mukaan.

Vaativaan urheiluun sekä työolosuhteisiin suunnitellaan ratkaisut, joihin ei yleensä käytetä perusproteesien komponentteja.

Polvinivel

Reisiproteesit

Kosmeettinen

Proteesi on rakenteeltaan kevyt ja helppo pukea. Proteesi valmistetaan mahdollisimman identtiseksi jäljellä olevan alaraajan kanssa. Kosmeettista reisiproteesia ei voi käyttää liikkumiseen.

Kylpyproteesi

Kylpyproteesi takaa turvallisen liikkumisen ja siihen voidaan varata täydellä painolla. Kylpyproteesi voidaan valmistaa erilaisilla tuppi tai liner vaihtoehdoilla ja proteesin holkkiosa voidaan valmistaa aivan kuin asiakkaan käyttöproteesin yläosakin. Perinteisessä kylpyproteesissa käytetään stabiilia jalkateräkomponenttia ja yksinkertaista ja tukevaa polvinivelkomponenttia. Mallistossamme on myös kylpysuojia, joita käytetään yhdessä käyttöproteesin kanssa. Kylpysuoja liukumattomalla jalkateräosalla on edullinen ratkaisu kylpyproteesin rinnalle ja on erinomainen ratkaisu esim. paljon matkustavalle.

TF-1

Liikkumiseen ja siirtymiseen soveltuva proteesi, silloin kun asiakkaan liikkuminen on vähäistä ja pääasiassa sisällä apuvälineen avulla tapahtuvaa. Proteesin holkki, tuppi ja kiinnitysvaihtoehdot sekä polvinivelen, nilkan ja jalkaterän komponentit valitaan asiakkaan tarpeiden, aktiivisuuden ja painon mukaan.

TF-2

Normaali käyttöproteesi asiakkaalle, joka liikkuu päivittäin myös ulkona ja tukeutuu tarvittaessa apuvälineeseen. Proteesin holkki, tuppi ja kiinnitysvaihtoehdot sekä polvinivelen, nilkan ja jalkaterän komponentit valitaan asiakkaan tarpeiden, aktiivisuuden ja painon mukaan. Proteesin polvinivel vaihtoehdot ovat laajemmat ja pystytään valitsemaan eri toiminnoin varustettuja niveliä.

TF-3

Proteesiratkaisu asiakkaalle, jolla hyvä liikuntakyky ilman muita apuvälineitä ja myös liikunnallista aktiviteettiä. Soveltuu työhön sekä liikkumiseen epätasaisessa ja moninaisissa maastoissa. Proteesin holkki, tuppi ja kiinnitysvaihtoehdot sekä polvinivelen, nilkan ja jalkaterän komponentit valitaan asiakkaan tarpeiden, aktiivisuuden ja painon mukaan. Proteesin polvinivel vaihtoehdot ovat laajemmat ja pystytään valitsemaan eri toiminnoin varustettuja niveliä

Vaativaan urheiluun sekä työolosuhteisiin suunnitellaan ratkaisut, joihin ei yleensä käytetä perusproteesien komponentteja. 

Proteesin valmistus

Lonkkaproteesit

Lonkka eksartikulaatioproteesit valmistamme pääsääntöisesti silicon/ prepreg hypridiratkaisulla. Tämä holkkimenetelmä takaa käyttäjälleen samantyyppisen total-contact ratkaisun kuin alemman amputaatiotason protetisoinnissa. Silicon-valmisteinen lonkkakori on helppohoitoinen ja hygieeninen sekä hyvin vartalon muotoihin mukautuva. Saman tyyppistä rakennetta käytämme myös hemipelvektomia tason amputoiduilla. Proteesin muut komponentit valitaan asiakkaan käyttötarkoituksen mukaan.